Регионални стамбени програм

Регионални стамбени програм (у даљем тексту РХП) је заједнички вишегодишњи програм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, од ког се 60% реализује у Републици Србији, и има за циљ да обезбеди трајна стамбена решења за најугроженије избегличке породице са простора бивше Југославије. Програм у Републици Србији спроводи ЈУП као имплементациона јединица у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције као водећом институцијом Програма.

Програм се спроводи уз подршку ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке за развој Савета Европе, а финансиран је средствима Европске уније, која је и највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Норвешке, Швајцарске, Италије, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке.

ЈУП обавља послове који се односе на припрему техничке и тендерске документације, спровођење поступка јавних набавки, уговарање, интерну контролу, финансијско-рачуноводствене услуге, мониторинг и извештавање и пружање других специјализованих услуга неопходних за реализацију националног дела тог регионалног програма.

Регионални стамбени програм предвиђа доделу помоћи корисничким породицама кроз пет компоненти: додела бесповратних пакета грађевинског материјала, изградња станова, изградња монтажних кућа, куповина станова и куповина сеоских домаћинства. Од почетка реализације пројекта је испоручено укупно 7.495 стамбена решења. Услед ефикасног спровођења Пројекта Република Србија се сада налази на 116% од првобитно планираног броја обезбеђених стамбених решења.