Станови за младе истраживаче у Крагујевцу

У оквиру пројекта Истраживање и развој изграђено је 210 станова, намењених младим научницима Универзитета у Крагујевцу. Укупна бруто површина станова је 13.786м2, од којих је 100 једнособних површине 35м2, 70 једноипособних станова површине 50м2 и 40 трособних станова површине 70 м2.

Изградња станова у Крагујевцу, укупне вредности 5.618.019 евра, финансирана је из кредита Европске инвестиционе банке.

Изградњом станова омогућено је да научници са 12 факултета Универзитета у Крагујевцу по повољним условима изнајмљују станове.

Тендери

Izrada Glavnog projekta višeporodičnog stambenog objekta i izvođenje radova na izgradnji objekta prema izrađenoj dokumentaciji, u okviru Podprojekta izgradnja stanova za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu” broj nabavke je IOP/3-2013

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Остале информације

OP-SKG 01/2014 – Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova izgradnje objekta – stanovi za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

конкурсна документација ОП-СКГ 01-2014

Преузми

Питања и одговори

Остале информације

NMV-SKG 02/2014 – Nabavka usluge izrade Plana preventivnih mera i usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na izvođenju radova na izgradnji objekta – stanovi za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Конкурсна документација НМВ-СКГ 02-2014

Преузми

Остале информације

NMV-SKG 03/2014 – Nabavka usluge izrade Plana preventivnih mera i usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na izvođenju radova na izgradnji objekta – stanovi za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Обавештења о спроведеним поступцима

JNMV/3-2017/U – Tehnički pregled objekta sa izradom energetskog pasoša na izgradnji stanova za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима