Централна зграда Универзитета у Новом Саду

Изградња Централне зграде Универзитета у Новом Саду је први пројекат ЈУП-а.  Садржаји Централне зграде Универзитета у приземљу обухватају амфитеатар, мултифункционалну салу, универзитетски клуб, Централну библиотеку, просторије за рад студентског парламента.
На првом спрату налази се сала за седнице, Центар за информационе технологије, простори за рад централних универзитетских служби, а на другом спрату су смештене различите канцеларије Универзитета укључујући и кабинете ректора и проректора. Трећи спрат користи АП Војводина за рад различитих агенција, служби и сервиса од заједничког интереса за развој науке, образовања и међународне сарадње у овим областима.

Централна зграда Универзитета у Новом Саду је административни центар новосадског универзитета бруто површине 8.199 квадратних метара. Вредност инвестиције износи 7.436.404 евра, из кредита у вредности 3.065.217 евра и контрибуције Републике Србије у вредности од 4.371.187 евра.

Тендери

O/1-2010 – Izvođenje radova na nastavku izgradnje centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu

Претходни расписи

Јавни позиви

Javni poziv - radovi centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu

Преузми

Обавештења о спроведеним поступцима