Регионални стамбени програм РХП
RHP
Lokacija   
BRGP   
Opis objekta 
Регионални стамбени програм (РСП) представља заједничку иницијативу Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије. Циљ Програма је давање свеобухватног доприноса решавању проблема дуготрајног расељавања најосетљивијих избеглих и расељених лица, насталих након сукоба на територији бивше Југославије у периоду од
1991.-1995. године, укључујући интерно расељена лица у Црној Гори од 1999. године, пружајући им трајна и одржива решења за стамбено збрињавање.


Регионални стамбени програм се финансира из донаторских средстава којима управља Банка за развој Савета Европе.

 
Period izrade projekta   
Period izgradnje   
Nabavke 
RHP-W1-PH-TS/OP1-2015 - Nabavka usluga Rukovodioca izgradnje
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 911KB
Подаци из конкурсних документација
DOCKonkursna dokumentacija - 1461KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o obustavi postupka - 661KB
RHP-W4-AB/NOP1-2015 - Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za građenje višeporodičnih stambenih objekata
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 826KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 511KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 139KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 639KB
RHP-W2-CM/NOP6-2015 - Nabavka usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 819KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 660KB
Питања и одговори
PDFOdgovori na pitanja - 78KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora br 2 - 286KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 1 - 170KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 635KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 257KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 271KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 372KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 231KB
RHP-W3-CM/NOP1-2015 - Nabavka usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 819KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 659KB
Питања и одговори
PDFOdgovori na pitanja - 78KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora br 3 - 219KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 2 - 258KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 1 - 174KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 635KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 271KB
RHP-W1-PH-TS/OP2-2015 - Nabavka usluga Rukovodioca izgradnje
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 818KB
Подаци из конкурсних документација
DOCKonkursna dokumentacija - 1458KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 619KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 413KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 194KB
RHP-W2-AB/LVP1-2015 - Nabavka usluge vršenja tehničke kontrole tehničke dokumentacije za građenje višeporodičnih stambenih objekata
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 918KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1256KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 637KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 317KB
RHP-W4-CM/IOP1-2015 - Nabavka građevinskog materijala
Јавни позиви
PDFObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2 - 44KB PDFObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.1 - 70KB PDFPoziv za podnošenje ponuda - 930KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br.2 - 81KB DOCIzmena Tenderske dokumentacije br.1 - 38KB FILETenderska dokumentacija - 1279KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.6 - 129KB PDFPojašnjenje br.5 - 173KB PDFPojašnjenje br.4 - 81KB PDFPojašnjenje br.3 - 74KB PDFPojašnjenje br.2 - 76KB PDFPojašnjenje br.1 - 82KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora br 1 - Lot 3 - 193KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 625KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1806KB PDFZapisnik o otvaranju ponuda - 505KB
RHP-W4-AB/NOP2-2015 - Nabavka usluge vršenja tehničke kontrole tehničke dokumentacije za građenje višeporodičnih stambenih objekata
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 895KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmene i dopune konkursne dokumentacije - 176KB FILEKonkursna dokumentacija - 1253KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 637KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 224KB
RHP/LVP-2015 - Nabavka usluga eksterne revizije za danaciju podrške za RHP projekat
Јавни позиви
PDFJavni poziv - 828KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 383KB
Питања и одговори
PDFOdgovor na pitanje - 94KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 650KB
Остале информације
PDFOdluka o dodeli ugovora - 392KB
RHP-W2-PH/NOP5-2015 - Nabavka usluga Rukovodioca izgradnje za izgradnju montažnih kuća
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 915KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br.2 - 67KB PDFIzmena br.1 - 78KB FILEKonkursna dokumentacija - 1333KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.1 - 55KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora br 4 - 252KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 3 - 220KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 2 - 221KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 1 - 316KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 638KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 247KB PDFZapisnik sa otvaranja ponuda - 143KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 235KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 302KB PDFodluka o izmeni ugovora - 270KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 310KB
RHP-W4-PH/LVP2-2015 - Набавка услуга Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 922KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1303KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 91KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 234KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 637KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 221KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 227KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 228KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 209KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 129KB
RHP-W4-CM/LVP1-2015 - Nabavka usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 921KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 698KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 640KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 185KB
RHP-W4-CM/NOP5-2015 Nabavka usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala
Јавни позиви
PDFJavni poziv - 827KB
Подаци из конкурсних документација
FILEIzmena br.1 - 31KB FILEKonkursna dokumentacija - 729KB
Остале информације
PDFObabeštenje o obustavi postupka javne nabavke - 577KB PDFOdluka o obustavi postupka - 97KB PDFZapisnik o otvaranju ponuda - 54KB
RHP-W3-AB/LVP1-2015 - Nabavka usluga izrade dokumentacije za istražno-eksploatacione bunare za potrebe grejanja ( druge) II faze
Јавни позиви
PDFJavni poziv - 823KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 395KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 136KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 294KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 556KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 323KB
RHP-W2-PH/NOP4-2015 - Projektovanje i izgradnja montažnih kuća
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 930KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmene konkursne dokumentacije - 47KB FILEKonkursna dokumentacija - 1321KB
Питања и одговори
PDFOdgovori na pitanja - 100KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru Lot 4 - 635KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru Lot 3 - 638KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru Lot 2 - 638KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru Lot 1 - 623KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1007KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 243KB PDFodluka o izmeni ugovora - 283KB PDFodluka o izmeni ugovora - 244KB PDFodluka o izmeni ugovora - 202KB PDFodluka o izmeni ugovora - 229KB PDFOdluka o izmeni ugovora - Lot 1 - 215KB PDFOdluka o izmeni ugovora - Lot 2 - 208KB PDFOdluka o izmeni ugovora - Lot 3 - 217KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 204KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 5 - Lot 4 - 211KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 4 - Lot 3 - 215KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 4 - Lot 2 - 194KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 4 - Lot 1 - 216KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 3 - lot 3 - 211KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 3 - lot 2 - 196KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 3 - lot 1 - 214KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 3 - lot 4 - 215KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 196KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 261KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 258KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 259KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 215KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 235KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 230KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 259KB
RHP-W3-AB/NOP2-2015 - Rukovodioc izgradnje za izgradnju stambenih zgrada
Јавни позиви
PDFObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 44KB PDFJavni poziv - 823KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmene i dopune konkursne dokumentacije br.2 - 164KB PDFIzmene i dopune konkursne dokumentacije - 130KB FILEKonkursna dokumentacija - 1337KB
Питања и одговори
PDFZahtev za pojašnjenjem i odgovor br.3 - 215KB PDFZahtev za pojašnjenjem i odgovor br.2 - 236KB PDFOdgovori na pitanja - 412KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 253KB PDFOdluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 167KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 620KB
RHP-W5-AB/IOP1-2016 - Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za građenje stambenih zgrada
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 43KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 708KB
Питања и одговори
PDFOdgovori na pitanja - 95KB PDFOdgovori na pitanja - 102KB PDFOdgovori na pitanja - 57KB PDFZahtev za dodatnim pojašnjenjem i odgovor br. 1 - 79KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora br 1 - 215KB PDFObaveštenje o obustavi postupka - 666KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 640KB PDFOdluka o obustavi postupka - 2010KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 2022KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora br 2 - 199KB
RHP-W1-PH/LVP1-2016 - Nabavka usluga tehničkog pregleda i energetske sertifikacije za prefabrikovane (montažne) kuće
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 40KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1284KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o obustavi postupka - 631KB PDFOdluka o obustavi postupka - 87KB
RHP-W4-CM/NOP2-2016 - Nabavka usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 34KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 642KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 211KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 606KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 295KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 225KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 238KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 223KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 182KB
RHP-W1-PH/LVP2-2016 - Nabavka usluga tehničkog pregleda i energetske sertifikacije za prefabrikovane (montažne) kuće
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 40KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1284KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom okvirnom sporazum ugovoru - 639KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 413KB
Tenderska dokumentacija za grant šeme
Подаци из конкурсних документација
FILEModel tenderske dokumentacije za grant šeme - 533KB
RHP-W1-PH/NP1-2016 - Dodatni radovi - Projektovanje i izgradnja montažnih kuća
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 99KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o obustavi postupka - 558KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 204KB
Остале информације
PDFOdluka o obustavi postupka - 221KB PDFObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postpuka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 646KB
RHP-W2-AB/NOP2-2016 - Radovi na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata

Projekat za izvođenje - kliknite za download


Dopuna projekta za izvođenje - Sremska Mitrovica - Arhitektura - kliknite za download
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 891KB
Подаци из конкурсних документација
PDFPrilog uz izmenu br.7 - 24KB PDFIzmena br.9 - 32KB FILEPrilog uz izmenu br.8 - 2786KB PDFIzmena br.8 - 35KB FILEPrilog uz izmenu br. 7 - 5505KB PDFIzmena br.7 - 66KB FILEPrilog uz izmenu br.6 - 5143KB PDFIzmena br.6 - 30KB PDFIzmena br.5 - 282KB PDFizmena br.4 - 107KB DOCizmena br.3 - 55KB PDFizmena br.2 - 63KB DOCprilog izmene br 1 - 24KB PDFIzmena br.1 - 115KB FILEKonkursna dokumentacija - 5695KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 31KB PDFPitanja i odgovori - 60KB PDFPitanja i odgovori - 62KB PDFPitanja i odgovori - 38KB PDFpitanja i odgovori - 33KB PDFpitanja i odgovori - 33KB PDFPitanja i odgovori - 35KB PDFPitanja i odgovori - 109KB PDFPitanja i odgovori - 200KB PDFPitanja i odgovori - 186KB PDFPitanja i odgovori - 61KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 238KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 5 - Lot 4 - 209KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 2_Lot 6 - 273KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 4_Lot 4 - 217KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 3_Lot 4 - 240KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 2_Lot 4 - 206KB PDFOdluka o izmeni ugovora Lot 5 - 222KB PDFOdluka o izmeni ugovora lot 7 - 258KB PDFObaveštenje o obustavi postupka - 594KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 666KB PDFOdluka o obustavi postupka - 1791KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1945KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 278KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 219KB PDFObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 927KB PDFObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 713KB
RHP-W1-PH/NP2-2016 - Dodatni radovi - Projektovanje i izgradnja montažnih kuća
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 127KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenju ugovora - 646KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 556KB PDFObaveštenje o pokretanju postupka - 583KB
RHP-W3-PH/NOP2-2016 - Rukovodilac izgradnje montažnih kuća
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 827KB FILEKonkursna dokumentacija - 820KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom Ugovoru - 622KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 365KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 247KB PDFodluka o izmeni ugovora - 232KB PDFodluka o izmeni ugovora - 227KB PDFodluka o izmeni ugovora - 205KB PDFodluka o izmeni ugovora - 259KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 203KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 237KB
RHP-W1-EV/LVP3-2016 - Nabavka usluge eksterne revizije troškova prvog potprojekta, u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji - Prvi potprojekat
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 741KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 318KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 2 - 32KB PDFPojašnjenje - 41KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora br 2 - 209KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 1 - 126KB PDFObaveštenje o zaključenju ugovora - 554KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 805KB
RHP-W1-PH/NP3-2016 - Dodatni radovi - Projektovanje i izgradnja montažnih kuća (592)
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju postupka - 582KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 145KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 719KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 331KB
RHP-W2-AB/NOP4-2016- Nabavka izvođenja radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata
Nabavka izvođenja radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 70KB
Подаци из конкурсних документација
FILEprilog izmene br 2 - 2100KB PDFizmena br.2 - 30KB PDFIzmena br.1 - 115KB FILEprilog izmene br 1 - 2109KB FILEKonkursna dokumentacija - 2412KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 97KB PDFPitanja i odgovori - 66KB PDFPitanja i odgovori - 195KB PDFPitanja i odgovori - 65KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 292KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 237KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 203KB PDFOdluka o izmeni ugovora - Partija 2 - 227KB PDFOdluka o izmeni ugovora - Partija 4 - 209KB PDFOdluka o izmeni ugovora - Partija 1 - 276KB PDFObaveštenje o obustavi postupka - 280KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 398KB PDFOdluka o obustavi postupka - 1274KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1324KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 292KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 267KB PDFOdluka o izmeni ugovora - PARTIJA 4 - 292KB PDFOdluka o izmeni ugovora - Partija 2 - 240KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 240KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 259KB PDFObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 842KB
RHP-W4-CM/LVP1-2016 - Nabavka usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 778KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija RHP-W4-CM LVP1-2016 - 620KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora br 2 - 237KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 227KB PDFOdluka o izmeni ugovora br 1 - 222KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 524KB
RHP-W4-PH/LVP1-2016 Nabavka usluga tehničkog pregleda montažnih kuća, u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji – četvrti potprojekat
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju postupka - 33KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1020KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 170KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 187KB PDFObaveštenje o zaključenju ugovora - 561KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 813KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 210KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 202KB
RHP-W4-CM/NOP2-2017 Nabavka usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 39KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 767KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 991KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 412KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 315KB PDFodluka o izmeni ugovora - 232KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 236KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 215KB
RHP-W5-CM/NOP1-2017 Nabavka usluga tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju građevinskog materijala
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 39KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 776KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 1149KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 360KB
Остале информације
PDFODLUKA O IZMENI UGOVORA - 225KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 204KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 209KB
RHP-W4-PH/NOP1-2017 - Руководилац изградње монтажних кућа
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 830KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 1446KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 288KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 714KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 363KB
RHP-W4-PH/NOP1-2016 - Projektovanje i izgradnja montažnih kuća
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 874KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1374KB
Питања и одговори
PDFOdgovori na pitanja - 22KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora br.2 - 194KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 301KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 715KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 745KB
Остале информације
PDFRešenje o odbijanju žalbe - 279KB
RHP-W2-AB/NP1-2017, Nabavka usluga rukovodioca izgradnje za izgradnju stambenih objekata
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 431KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.1 - 49KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 454KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1204KB
Остале информације
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 921KB
RHP-W2-PH/NOP1-2016 - Nabavka usluga tehničkog pregleda montažnih kuća, u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji – drugi potprojekat
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju postupka - 36KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1675KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 3 - 170KB PDFPojašnjenje br. 2 - 85KB PDFPojašnjenje br. 1 - 98KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenju ugovora - 24KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 658KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 234KB PDFodluka o izmeni ugovora - 276KB PDFodluka o izmeni ugovora - 206KB PDFodluka o izmeni ugovora - 208KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 180KB
RHP-RB/NP2-2017 Nabavka usluga angažovanja stručnih lica za rad u žalbenom telu u centralizovanim nabavkama u okviru RHP projekta
Nabavka usluga angažovanja stručnih lica za rad u žalbenom telu u centralizovanim nabavkama u okviru RHP projekta RHP-RB/NP2-2017
Јавни позиви
PDFObaveštenje o otvaranju pristiglih prijava - 177KB PDFJavni poziv - 272KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 623KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 323KB
Остале информације
PDFOdluka o dodeli ugovora - 721KB
RHP-W2-AB/NOP1-2017 - Radovi na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u opštini Šid
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 757KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 514KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.3 - 125KB PDFPojašnjenje br.2 - 257KB PDFPojašnjenje br.1 - 93KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o obustavi postupka nabavke - 453KB
RHP-W5-AB/NP1-2017 - Nabavka dodatnih usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje stambenih zgrada za partiju 4
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 293KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 25KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 445KB
Остале информације
PDFObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 578KB
RHP-W3-VH/NOP2-2017 - Nabavka nameštaja za seoska domaćinstva u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji - Treći potprojekat
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 305KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 331KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 220KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 234KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 647KB
RHP-W5-AB/IOP2-2017 - Radovi na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata na lokaciji Novi Sad
Јавни позиви
FILEPoziv za otvaranje finansijskih ponuda - 297KB DOCPoziv za podnošenje ponuda - 80KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br. 4 - 39KB PDFIzmena br. 3 - 40KB PDFIzmena br. 2 - 80KB PDFIzmena br. 1 - 315KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 5 - 186KB PDFPojašnjenje br. 4 - 262KB PDFPojašnjenje br. 3 - 109KB PDFPojašnjenje br. 2 - 100KB PDFPojašnjenja br. 1 - 105KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 242KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1408KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 271KB PDFodluka o izmeni ugovora - 202KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 260KB
RHP-W7-AB/IOP1-2017 Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za građenje stambenih zgrada
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 274KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 894KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 94KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 539KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 9447KB PDFПозив на отварање финансијских понуда - 118KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 234KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 217KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 202KB
RHP-W2-AB-CW/NP1-2018-Nabavka izvođenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u opštini Šid
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 44KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 485KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 215KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 300KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 394KB
RHP-W4-AB-TI/LVP1-2018 - Nabavka male vrednosti usluga tehničkog pregleda i energetske sertifikacije za višeporodične stambene objekte
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 38KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena i dopuna br 2 - 157KB PDFIzmena br 1 - 604KB FILEKonkursna dokumentacija - 931KB
Питања и одговори
PDFPojasnjenje br 2 - 109KB PDFPojasnjenje br 1 - 124KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 540KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 394KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 303KB PDFodluka o izmeni ugovora - 254KB PDFodluka o izmeni ugovora - 257KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 226KB
RHP-W3-CM/IOP1-2018 - Nabavka 302 paketa građevinskog materijala u okviru trećeg potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 664KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br.1 - 152KB FILEKonkursna dokumentacija - 2013KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.2 - 181KB PDFPojašnjenje br.1 - 207KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o obustavi postupka nabavke - 648KB PDFOdluka o obustavi postupka nabavke - 1087KB
Остале информације
PDFRešenje po žalbi - Žalbena komisija u centralizovanim nabavkama u okviru RHP projekta - 521KB PDFRešenje po žalbi - 157KB DOCObaveštenje o podnetoj žalbi - 16KB
RHP-W3-PH-TI/LVP1-2018 - Nabavka usluge vršenja tehničkog pregleda i energetske sertifikacije za montažne kuće u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji – treći potprojekat
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 38KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br.1 - 32KB FILEKonkursna dokumentacija - 7308KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje konkursne dokumentacije - 34KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 556KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 432KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 235KB PDFodluka o izmeni ugovora - 235KB PDFodluka o izmeni ugovora - 214KB
RHP-W4-AB-ACW/NP1-2018 - Nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekta u okviru RHP programa potprojekat 4, partija 1 na lokaciji Užice
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 34KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 221KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 25KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 515KB
RHP-W7-AB-D/IOP1-2018 Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za građenje stambenih zgrada
Јавни позиви
PDFPoziv na otvaranje finansijskih ponuda - 863KB PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 749KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 652KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.1 - 189KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 282KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 963KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 218KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 237KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 210KB
RHP-W7-AB-D/NOP1-2018 - Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za građenje stambenih zgrada –133 stambene jedinice
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 216KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 663KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 193KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 237KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 660KB
RHP-W7-AB-DTC/NOP1-2018 - Nabavka usluge tehničke kontrole tehničke dokumentacije za građenje stambenih zgrada – 350 stambenih jedinica
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 36KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br. 1 konkursne dokumentacije - 238KB FILEKonkursna dokumentacija - 482KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 239KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 5468KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 215KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 223KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 211KB
RHP-W2-EA/NOP1-2018 - Nabavka usluge eksterne revizije za donaciju podrške za RHP projekat - drugi potprojekat
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 461KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 355KB
Питања и одговори
PDFPojasnjenje br.3 - 80KB PDFPojasnjenje br.2 - 49KB PDFPojasnjenje br.1 - 91KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 159KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 910KB
RHP-W3-EA/NOP1-2018 - Nabavka usluge eksterne revizije za donaciju podrške za RHP projekat - treći potprojekat
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 461KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 353KB
Питања и одговори
PDFPojasnjenje br.2 - 80KB PDFPojasnjenje br.1 - 93KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 133KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 861KB
RHP-SGA/LVP1-2018- Nabavka usluge eksterne revizije za potrebe revizije operativnog granta RHP projekta (SGA)
Јавни позиви
PDFObavestenje o pokretanju nabavke - 1441KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 465KB
Питања и одговори
PDFPojasnjenje br.1 - 92KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 147KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 792KB
RHP-W7-AB-IA/LVP2-2018 - Судски вештак за процену техничке условности станова на локацијама Шид и Шабац
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 34KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 384KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 175KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 401KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 230KB PDFodluka o izmeni ugovora - 215KB PDFodluka o izmeni ugovora - 210KB PDFodluka o izmeni ugovora - 138KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 226KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 202KB
RHP-W3-CM/IOP2-2018 - Nabavka 161 paketa građevinskog materijala u okviru trećeg potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 480KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1894KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 1 - 77KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 2081KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 2408KB
RHP-W7-CM-TS/NOP1-2018 - Nabavka usluge tehničkog predstavnika za isporuku i ugradnju 221 paketa građevinskog materijala
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 45KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 719KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 31KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 580KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 218KB
RHP-W3-CM/IOP3-2018 - Nabavka 141 paketa građevinskog materijala u okviru trećeg potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 1067KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1800KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 306KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1459KB
RHP-RB/NP1-2018- Nabavka usluga angažovanja stručnih lica za rad u žalbenom telu u centralizovanim nabavkama u okviru RHP projekta
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje prijava - 360KB
Подаци из конкурсних документација
PDFKonkursna dokumentacija - 1099KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 31KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1003KB
RHP-W5-AB-CW/NOP1-2018 Izvođenje radova za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u Lučanima- peti potprojekat
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 354KB
Питања и одговори
PDFOdgovori na pitanja br. 2 - 29KB PDFOdgovori na pitanja - 324KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 30KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 757KB
RHP-W8-CM-TA/LVP1-2018 - Nabavka usluga tehničkog predstavnika za procenu uslovnosti objekata za 195 korisnika - komponenta GRAĐEVINSKI MATERIJAL
Јавни позиви
DOCObaveštenje za pokretanje nabavke - 37KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 429KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 25KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 336KB
RHP-W4-AB-ACW/NP2-2018 Nabavka dodatnih radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata, u okviru rhp programa – četvrti potprojekat (partija 1 i partija 2).
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju postupka - 263KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 907KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 287KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 587KB
RHP-W2-AB-ACW/NP2-2019 - Nabavka dodatnih radova za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, u okviru rhp programa – drugi potprojekat (partija 7 – Sremska Mitrovica)
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 254KB
Подаци из конкурсних документација
PDFOdluka o obustavi postupka - 161KB FILEKonkursna dokumentacija - 223KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o obustavi postupka - 191KB
RHP-W2-AB-ACW/NP1-2019 - Nabavka dodatnih radova za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, u okviru rhp programa – drugi potprojekat (partija 2 – Vršac)
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 254KB
Подаци из конкурсних документација
PDFOdluka o dodeli ugovora - 315KB FILEKonkursna dokumentacija - 240KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 916KB
RHP-W2-AB-TI/LVP1-2019 - Nabavka usluge tehničkog pregleda i energetske sertifikacije za višeporodične stambene objekte u okviru RHP programa (Šid) – drugi potprojekat
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 37KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1262KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 25KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 344KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 182KB
RHP-W2-AB-ACW/NP3-2019 Nabavka dodatnih radova za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, u okviru RHP programa – drugi potprojekat (partija 7 – Sremska Mitrovica)
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 254KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 223KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 827KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 432KB
RHP-W5-AB-TI/NOP1-2019 - Nabavka usluge tehničkog pregleda i energetske sertifikacije za višeporodične stambene objekte - peti potprojekat
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 39KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1322KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.1 - 144KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 236KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 224KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 2037KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 293KB
RHP-W7-AB-IA/LVP1-2019 Nabavka usluga vršenja procene tržišne vrednosti stanova od strane licenciranog procenitelja u okviru RSP u Srbiji – sedmi potprojekat
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 313KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br. 1 konkursne dokumentacije - 59KB FILEKonkursna dokumentacija - 303KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 531KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 535KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 172KB PDFodluka o izmeni ugovora - 224KB PDFodluka o izmeni ugovora - 222KB
RHP-W2-AB/NOP1-2019 - Nabavka usluga fizičko - tehničkog obezbeđenja gradilišta u Prokuplju i Kruševcu – drugi potprojekat
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 316KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 355KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 100KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 574KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 217KB
RHP-W5-EА/NOP1-2019 Набавка услуге екстерне ревизије за донацију подршке за РХП пројекат – пети потпројекат
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 311KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 329KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o obustavi postupka - 379KB
RHP-W5-AB-ACW/NP4-2019 - Nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata na lokaciji Ub i Mionica u okviru rhp programa – peti potprojekat
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 257KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 563KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 191KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 324KB
RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019 - Nabavka radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u Aranđelovcu i Vrnjačkoj Banji
Јавни позиви
PDFPoziv za otvaranje finansijskih ponuda - 130KB DOCPoziv za podnošenje ponuda - 54KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena broj 2 - 151KB PDFIzmena broj 1 - 71KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje broj 4 - 55KB PDFPojašnjenje broj 3 - 126KB PDFPojašnjenje broj 2 - 253KB PDFPojašnjenje broj 1 - 241KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 565KB PDFOdluka o dodel ugovora partija 2 - Aranđelovac - 996KB PDFOdluka o obustavi postupka - 861KB PDFObaveštenje o produženju roka - 610KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 1228KB PDFodluka o izmeni ugovora - 236KB PDFodluka o izmeni ugovora - 175KB PDFodluka o izmeni ugovora - 225KB
RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020 - Nabavka projektovanja i izvođenja radova na izgradnji 30 montažnih kuća
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju postupka - 42KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena tenderske dokumentacije - 68KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje broj 2 - 100KB PDFPojašnjenje broj 1 - 25KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 570KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 736KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 345KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 280KB PDFodluka o izmeni ugovora - 216KB PDFodluka o izmeni ugovora - 197KB
RHP-W8-PH-TS/NOP1-2020 Nabavka usluge Rukovodioca izgradnje za usluge stručnog nadzora i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji 30 montažnih kuća
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 228KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 718KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 182KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1086KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 300KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 266KB PDFodluka o izmeni ugovora - 227KB
RHP-W9-PH-CW/NOP1-2020 - Nabavka projektovanja i izvođenja radova na izgradnji 55 montažnih kuća
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju postupka - 42KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje broj 1 - 30KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 289KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1277KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 320KB PDFodluka o izmeni ugovora - 229KB PDFodluka o izmeni ugovora - 233KB
RHP-W9-AB-CW/IOP1-2020 - Nabavka radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata na lokaciji dr Ivana Ribara u Beogradu
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 520KB
Подаци из конкурсних документација
FILEIzmena br. 2 - 91KB PDFIzmena br. 1 Tenderske dokumentacije - 25KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 5 - 87KB PDFPojašnjenje br. 4 - 117KB PDFPojašnjenje br. 3 - 264KB PDFPojašnjenje br. 2 - 44KB PDFPojašnjenje br. 1 - 159KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - 259KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 367KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 836KB
Остале информације
PDFInformacija o javnom otvaranju finansijskih ponuda - 112KB
RHP-W8-AB-TS/NOP1-2020 - Nabavka za vršenje usluge tehničkog pregleda i energetske sertifikacije višeporodičnih stambenih objekata u okviru osmog Potprojekta Regionalnog stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 41KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 9130KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 47KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObavestenje o zakljucenom ugovoru - 149KB
Остале информације
PDFОдлука о додели уговора - 1142KB
RHP-W5-AB-ACW/NP6-2020 Nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta na lokaciji Stara Pazova u okviru rhp programa – peti potprojekat
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju postupka - 423KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 253KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 378KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 389KB
RHP-W5-AB-ACW/NP8-2020 - Nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta na lokaciji Temerin u okviru RHP projekta – peti potprojekat
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 427KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br.1 - 40KB FILEKonkursna dokumentacija - 226KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 26KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 376KB
RHP-W8-CM-S/IOP1-2020 - Nabavka 105 paketa građevinskog materijala
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 618KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1544KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje broj 1 - 52KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 712KB PDFОдлука о додели Уговора - 2324KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 199KB PDFodluka o izmeni ugovora - 178KB
RHP-W9-АB-CW/IOP2-2020 - Nabavka za izvođenje radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata u okviru devetog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji na lokacijama: Novi Sad, Vrbas i Pančevo
RHP-W9-AB-CW/NOP3-2020-Nabavka izvođenja radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objеkta u Zrenjaninu
Јавни позиви
PDFInformacija o javnom otvaranju finansijskih ponuda - 119KB DOCPoziv za podnošenje ponuda - 54KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 7 - 29KB PDFPojašnjenje br. 6 - 98KB PDFPojašnjenje br. 5 - 74KB PDFPojašnjenje br. 4 - 194KB PDFPojašnjenje br. 3 - 161KB PDFPojašnjenje br. 2 - 29KB PDFPojašnjenje br. 1 - 27KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 270KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1102KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 256KB
RHP-W9-EA/NOP1-2021 - Nabavka usluge eksterne revizije troškova devetog potprojekta u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 406KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 242KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje broj 1 - 94KB
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 25KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 850KB
RHP-W8-EA/NOP1-2021- Nabavka usluge eksterne revizije troškova osmog potprojekta u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 114KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 229KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje broj 1 - 59KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 264KB PDFОдлука о додели Уговора - 800KB
RHP-W9-CM-S/IOP2-2021- Nabavka 120 paketa građevinskog materijala
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 40KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1546KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o obustavi postupka nabavke - 307KB PDFOdluka o obustavi postupka nabavke - 829KB
RHP-W2-AB/NOP1-2021- Nabavka fizičko-tehničkog obezbeđenja gradilišta na lokaciji u Šapcu u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji-drugi potprojekat
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju - 39KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 238KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 237KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 516KB
RHP-W9 -404-249/2021-X – Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 14 seoskih domaćinstava – decentralizovani model sprovođenja – opština Sremska Mitrovica
Poštovani,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:

http://www.sremskamitrovica.rs/page.php?pro_id=675

Dana 22.10.2021. godine na sajtu opštine objavljeno je Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda.


Остале информације
DOCObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 13KB
RHP-W9-VHG/NOP1-2021 - Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 43 seoskе kućе
Јавни позиви
DOCJavni poziv za podnošenje ponuda - 54KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 756KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 746KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 905KB
RHP-W9-CM-S/IOP3-2021 - Nabavka 120 paketa gradjevinskog materijala u okviru Regionalnog stambenog programa-deveti potprojekat
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke - 41KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 989KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje broj 1 - 95KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o obustavi postupka nabavke - 231KB PDFOdluka o obustavi postupka nabavke - 488KB
RHP-W3-404-115/2022-VIII – Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 16 seoskih domaćinstava – decentralizovani model sprovođenja – Grad Sombor
RHP-W3-404-115/2022-VIII – Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 16 seoskih domaćinstava – decentralizovani model sprovođenja – Grad Sombor

Poštovani,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:

https://www.sombor.rs/gradska-uprava/javne-nabavke-2/javne-nabavke-u-toku-sl-glasnik-rs-broj-91-2019/nabavke-gradjevinskog-materijala-namestaja-i-elektricnih-uredjaja-za-16-seoskih-domacinstva/

Objavljeno na sajtu Grada Sombora u delu javne nabavke, javne nabavke u toku.
RHP-W9-XI-13-404-73/2022 – Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 14 seoskih domaćinstava – decentralizovani model sprovođenja – grad Pančevo
RHP-W9-XI-13-404-73/2022 – Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 14 seoskih domaćinstava – decentralizovani model sprovođenja – grad Pančevo

Poštovani,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:

http://www.pancevo.rs/nekategorizovano/nabavka-gradjevinskog-materijala-namestaja-i-elektricnih-uredjaja-za-14-seoskih-domacinstava/


Objavljeno na sajtu grada Pančeva.
RHP-W9-01-404-13/2022 - Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 15 seoskih domaćinstava u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji – decentralizovani model sprovođenja – opština Irig
Poštovani,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka: https://www.irig.rs/2022/05/NABAVKA-GRA%C4%90EVINSKOG-MATERIJALA-NAME%C5%A0TAJA-I-ELEKTRI%C4%8CNIH-URE%C4%90AJA-ZA-SEOSKA-DOMA%C4%86INSTVA-U-OKVIRU-REGIONALNOG-PROGRAMA-STAMBENOG-ZBRINJAVANJA-RHP-W9-VHGCOMP4-DG-2019-BR.-JN-RHP-W9-01-404-132022
RHP-W9-XI-13-404-146/2022 - Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 14 seoskih domaćinstava za izbeglice u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji-grad Pančevo
Poštovani,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:
http://www.pancevo.rs/javne-nabavke/nabavka-gradjevinskog-materijala-namestaja-i-elektricnih-uredjaja-za-14-seoskih-domancinstava/
Objavljeno na sajtu grada Pančeva

RHP-W9-01-404-36/2022 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 15 сеоских домаћинстава
Poštovani,

Dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:

https://www.irig.rs/2022/08/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-15-%D1%81%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
RHP-W9–V-561-13/2022-1 Набавка 15 пакета мали грант - Кикинда
Poštovani,

Теndersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:
http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=cir&page=informacije&option=obavestenja
RHP-W9-404-313/2022-VIII Набавка 15 пакета Сомбор
Poštovani,

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:

https://www.sombor.rs/gradska-uprava/javne-nabavke-2/javne-nabavke-u-toku-sl-glasnik-rs-broj-91-2019/
RHP-W9-404-1-1-15/2022-II - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 15 сеоских домаћинстава на територији општине Инђија
Поштовани,

Документацију можете преузети са следећег линка:

https://www.indjija.rs/NabavkeCyr.aspx#:~:text=15/2022%20%2D%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%2015%20%D1%81%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%98%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0
RHP-W9-IV-404-1/2022-9- Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 15 сеоских домаћинстава на територији општине Бачка Паланка
Поштовани,

Документацију можете преузети са следећег линка: https://backapalanka.rs/2022/10/03/nabavka-gradjevinskog-materijala-namestaja-i-elektricnih-uredjaja-za-seoska-domacinstva/
RHP-W9–N–26/22– Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 15 seoskih domaćinstava – decentralizovani model sprovođenja – Grad Beograd
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1799068-obavestenje-o-pokretanju-nabavke-n-26-22-dobra---nabavka-gradjevinskog-materijala-namestaja-i-elektricnih-uredjaja-za-15-seoskih-domacinstava/
RHP-W9-404-2023-II- Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 14 сеоских домаћинстава на територији општине Старе Пазове
Поштовани,

Документацију можете преузети са следећег линка: https://www.starapazova.rs/opstinska-uprava/javne-nabavke-i-oglasi/6813-nabavka-gradjevinskog-materijala-mart-2023-1.html
RHP-W7-404-60/2023-I- Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 5 сеоских домаћинстава на територији општине Бач
Поштовани,

Документацију можете преузети са следећег линка: http://www.bac.rs/sr/набавка-грађевинског-материјала-намештаја-и-електричних-уређаја-за-5-сеоских-домаћинстава
Povezane vesti  Vesti > Javni poziv za izbor opština u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji - drugi potprojekat, za dodelu građevinskog materijala i seoskih domaćinstava

Vesti > Javni poziv za izbor opština u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji - peti potprojekat, za dodelu paketa građevinskog materijala i kupovinu seoskih domaćinstava  
18,750ms