piu post thumbnail alt

23. јан, 2013.

Dinamika izvođenja radova u novobeogradskom bloku 32

Radovi na izgradnji stanova za mlade naučnike u novobeogradskom bloku 32 izvode se prema planiranoj dinamici.
Montirana je krovna konstrukcija. Limarski radovi, armirano betonske, čelične i drvna konstrukcije su kompletno gotove. Ugradnja spoljne aluminijumske stolarije i malterisanje unutrašnjih zidova se takođe privode kraju.