03. јун, 2011.

Dinamika radova za Centralnu zgradu Univerziteta u Novom Sadu

Prvi projekat koji je počeo sa građevinskim radovima realizuje se po utvrdjenoj dinamici. Nakon završenih pripremnih radova obavljeni su zemljani radovi na širokom iskopu. Trenutno se izvode radovi na elektroinstalacijama i mašinskim instalacijama, kao i betoniranje podne ploče suterena. Završeni su radovi na rušenju galerije u amfiteatru. Predviđeno je da se objekat završi po planu, u decembru 2011. godine.