piu post thumbnail alt

01. мар, 2012.

Dinamika realizacije projekta Naučno-tehnološki park Faza I

Izgradnja naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu je u fazi postavljanja krovne instalacije, kao i instalacija za grejanji i ViK. Skeletna konstrukcija objekta je završena, a u završnoj fazi su i pregradni zidovi u objektu.