piu post thumbnail alt

29. нов, 2016.

Finansijska realizacija Projekata i Programa kojima upravlja JUP

Vlada Republike Srbiji osnovala je Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom Istraživanje i razvoj u javnom sektoru, sa ciljem sprovođenja Projekta Istraživanje i razvoj u javnom sektoru. 
Projekat se odnosi na investicije, odnosno modernizaciju postojećih istraživačkih objekata i infrastrukture, uspostavljanje novih naučnih centara, izgradnju stanova za studente i mlade naučnike i modernizaciju akademske računarske mreže.

Pored ovog Projekta, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd sprovodi i „Program modernizacije škola“ i „Regionalni program stambenog zbrinjavanja“ u Republici Srbiji. 

Istraživanje i razvoj u javnom sektoru (R&D)

Ostvarena realizacija projektnih aktivnosti u 2015. godini iznosi 12 miliona evra. Kao rezultat sprovedenih nabavki tokom protekle godine, realizacija u 2016. godini je znatno veća i iznosi oko 17 miliona evra. 
Procenjena finansijska realizacija projekta Istraživanje i razvoj u javnom sektoru za sledeću godinu iznosi 27 miliona evra.

Program modernizacije škola

Promoter projekta Program modernizacije škola je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje je od 2010. godine do 2013. godine upravljalo projektom. Od 2014. godine Jedinica za upravljanje projektom „ Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd preuzima upravljanje projektom. 
Od 2010. godine do 2014. godine realizovano je ukupno 12,8 miliona evra, što je 5,2 % ukupne vrednosti programa godišnje. Godine 2015. realizovano je 3,9 miliona evra, dok je 2016. realizovano 9 miliona evra, što je skoro 20% ugovorenog programa. Na osnovu aktivnosti iz tekuće godine, očekivana realizacija 2017. godine biće 20 milona, odnosno 40% vrednosti Program modernizacije škola .

Regionalni program stambenog zbrinjavanja

Regionalni program stambenog zbinjavanja u Republici Srbiji je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Crne Gore, koji u Srbiji sprovodi „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd u saradnji sa Komeserijatom za izbeglice i migracije. Kada je ovaj projekat u pitanju, 2015. godine sprovedene su nabavke u vrednosti od milion evra , dok je 2016. godine rezultat pozitivniji, realizovane su nabavke u vrednosti 10 miliona evra. Procenjena realizacija za 2017. godinu, a na osnovu aktivnosti iz 2016.godine, je 44 miliona evra.