27. јул, 2012.

Isporučen prvi uređaj iz grupe opreme od izuzetne važnosti

U okviru Projekta nabavke kapitalne opreme, završena je nabavka, instalacija i obuka prvog uređaja od izuzetne važnosti.

Prvi uređaj koji je nabavljen je konfokalni mikroskop odobren naučnom projektu ON173054, zahtev br 9347.

Konfokalni mikroskop, zajedno sa već postojećim elektronskim mikroskopom, predstavlja jedinstvenu platformu za korelativnu mikroskopiju u biomedicini.

Mikroskop je instaliran na Biološkom fakultetu u Beogradu i dostupan je celokupnoj naučnoj zajednici preko portala:

https://ris.piu.rs/opremapregled