08. окт, 2012.

Isporučena oprema od izuzetne važnosti Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

U okviru Projekta nabavke kapitalne opreme, završena je nabavka, instalacija i obuka za Blade serverski računar kao deo grupe uređaja od izuzetne važnosti.

Uređaj je isporučen Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a odobren je u okviru naučnog projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja broj III42004.

Ovaj računar koristiće se u cilju razvijanja softvera koji optimizuje elektrodistributivni sistem i radi razvijanja novih sistema kontrole elektrodistributivnog sistema. Pametno upravljanje distribucijom struje, putem open meter system-a (OMS) i advanced distribution management systema (ADMS), omogućava iskorišćavanje svih viškova generisane struje kao i usmeravanje struje na potrošače kojima je najpotrebnija struja u datom trenutku. Procenjuje se da oko 20-30% električne energije se generiše kao višak i da se putem pametnog upravljanja distributivnom mrežom moze ostvariti ušteda od oko 30MW. Pored razvijanja novih algoritama za upravljanje distributivnim mrežama, ova oprema će se koristiti i za obuku inženjera za rad na algoritmima za upravljanje električnim mrežama.

Uređaj je dostupan celokupnoj naučnoj zajednici preko portala: https://ris.piu.rs/opremapregled