10. окт, 2012.

Isporučena oprema od izuzetne važnosti Hemijskom fakultetu u Beogradu

U okviru Projekta nabavke kapitalne opreme, završena je nabavka, instalacija i obuka za uređaj “ICP-MS and HPLC System 1260 series-binary pump” kao deo grupe uređaja od izuzetne važnosti.

Uređaj je isporučen Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a odobren je u okviru naučnog projekta osnovnih istraživanja broj172030.

Induktivno spregnuti plazma maseni spektrometar (ICP-MS) je zbog svojih karakteristika i osetljivosti najbolji izbor za određivanje većine tragova elemenata. Ovaj instrument će se koristiti za određivanje različitih elemenata za rutinski skrining zaštite životne sredine, primenjivaće se u geološkim istraživanjima, u kliničkim istraživanja, industriji materijala, prehrambenoj industriji kao i u farmaceutskoj industriji, kao i za analizu arheoloških artifakata. Pored rutinske primene ICP-MS će se koristiti u cilju razvoja novih analitičkih metoda sa još nižim granicama detekcije i specijacionu analizu. ICP-MS kuplovana sa IC, LC, FI i HPLC upravo omogućava različite specijacione analize.

Uređaj je dostupan celokupnoj naučnoj zajednici preko portala: https://ris.piu.rs/opremapregled