22. окт, 2012.

Isporučena oprema od izuzetne važnosti Tehnološkom fakultetu u Leskovcu

U okviru Projekta nabavke kapitalne opreme, završena je nabavka, instalacija i obuka za LCQ Fleet Ion Trap LC/MSn (tečni hromatograf – maseni spektrometar sa jonskom zamkom) kao deo grupe uređaja od izuzetne važnosti.

Uređaj je isporučen Tehnološkom fakultetu u Leskovcu a odobren je u okviru naučnog projekta tehnološkog razvoja 34012 podržanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čiji je naziv „Biljni i sintetički bioaktivni proizvodi novije generacije“.

Na uređaju će, za početak, biti analizirana bioaktivna jedinjenja iz postupaka sinteze ili iz biljnih izvora. Ovim uređajem će se vršiti kvalitativna i kvantitativna analiza bioaktivnih jedinjenja u ekstraktima biljnih materijala, u reakcionim smešama sintetisanih ili transformisanih bioaktivnih jedinjenja.

Uređaj je dostupan celokupnoj naučnoj zajednici preko portala: https://ris.piu.rs/opremapregled