piu post thumbnail alt

09. мај, 2011.

Izmena konkursne dokumentacije

JUP istraživanje i razvoj d.o.o. obaveštava javnost o izmeni konkursne dokumentacije za javnu nabavku br.O/2-2011 – Izvođenje radova na izgradnji zgrade Departmana za građevinarstvo FTN kao I faze Naučno-tehnološkog parka Univerziteta i Novom Sadu.Više informacija mogu se naći na strani posvećenoj tenderima.