piu post thumbnail alt

11. јул, 2012.

Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih projekata

Postupak otvaranja ponuda, pristiglih na javnu nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija br. IOP/4-2012/C/2, sprovedena je međunarodnim otvorenim postupkom.

Otvaranje pristiglih ponuda je izvršeno u periodu od ponedeljka 9. jula do srede 11. jula, uz prisustvo predstavnika dostavljača ponuda.

Zapisnik sa otvaranja može se pogledati ovde