piu post thumbnail alt

01. авг, 2014.

JAVNI POZIV ZA ZA NABAVKU LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U MEĐUNARODNOM OTVORENOM POSTUPKU
ZA JAVNU NABAVKU LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA
BROJ: IOP/1-2014/C/5

U skladu sa članom 7. stav 1. tačka 2.(2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 124/12) i Finansijskim ugovorom odnosno politikom Evropske investicione banke opisanom u Vodiču za nabavke http://www.eib.org/projects/publications/guide-to-procurement
, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je donelo Odluku o pokretanju međunarodnog otvorenog postupka javne nabavke za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, broj IOP/1-2014/C/5, koji obuhvata potrebe naučne zajednice Republike Srbije za potrošnim materijalom za period oktobar 2013 – april 2014.
Naziv, identifikacija i broj lotova dati su na WEB sajtu Naručioca: http://www.piu.rs
Realizacija ugovora, koji će biti zaključeni sa najpovoljnijim ponuđačima, očekuje se u periodu od oktobra do decembra 2014. godine.