10. мар, 2014.

Kliničko Bolnički Centar Zvezdara dobio novu salu za kateterizaciju srca

U Klinčko Bolničkom Centru „Zvezdara’’, renomiranoj instituciji i naučnonastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, svečano je otvorena nova sala za kateterizaciju srca „ Angiosala’’.
Nabavku ove kapitalne opreme za opremanje sale realizovalo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa JUP Istraživanje i razvoj. Oprema je namenjena za potrebe istraživanja pod nazivom „ Akutni koronarni sindrom: Istraživanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalno lečenje i odredjivanje prognostičkih faktora’’. Nabavkom je obuhvaćen i Sistem za kardiovaskularnu dijagnostiku„Sala za katerizaciju’’.
Ukupna vrednost nabavljene opreme sa instalacionim radovima je 539 hiljada evra. Ova oprema služiće za naučno proučavanje dijagnostičke i terapijske procedure u Sali za kateterizaciju i uticaće na poboljšanje kvaliteta i dužine života kardiovaskulanih bolesnika. Oprema će se koristiti i u naučnoj proceni lečenja bolesnika sa lekovima ali i primenjivanjem pravilnog načina života.
Projekat za koji je oprema nabavljena deo je integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i u njega je uključen veliki broj istraživača iz zemlje i inostranstva.