piu post thumbnail alt

10. јун, 2011.

Konačna lista opreme 

U sklopu realizacije naučno-istraživačkih projekata i kupovine opreme za njihovo izvođenje, uz tehničku i administrativnu podršku JUP-Istraživanje i razvoj,
Radna grupa, obrazovana prema odlukama Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, pregledala je, evaluirala i obradila zahteve za nabavku naučno-istraživacke opreme.

Od 5759 zahteva za nabavku opreme odobreno je 2753 zahteva, dok je 2689 odbijeno. Preostalih 317 zahteva su delimično odobreni pod uslovom da se nabave u okviru odobrene sume koja je niža od inicijalno tražene.

Kompletan Izveštaj o projektu nabavke opreme, kao i Konačne rezultate procesa evaluacije opreme, možete naći na: http://www.ris.piu.rs .