24. мар, 2014.

Konačna realizacija Prirodnjačkog centra u Svilajncu

U Svilajncu je potpisan ANEKS I Ugovora o finansiranju i upravljanju Projektom „ Prirodnjački centar’’ iz sredstava kredita Evropske investicione banke

Aneks ugovora je potpisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, opštine Svilajnac i JUP Istraživanje i razvoj.

Ovim Aneksom regulisana su prava i obaveze ugovornih strana u vezi finansiranja i upravljanja aktivnostima konačne realizacije projekta „Prirodnjačkog centra“ u Svilajncu.

Aneksom je predviđeno da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za završetak opremanja centra obezbedi 354.000 evra a da još 246.000 evra, koji su neophodni za finalnu realizaciju opremanja, opština Svilajnac obezbedi iz sopstvenih izvora.

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, a u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini odobrila je ovim aneksom, da opština Svilajnac preuzme na upotrebu objekat „Prirodnjačkog centra“ u Svilajncu sa naučnim parkom, kao i sve eksponate i opremu, koji će se pribaviti po osnovu ovog ugovora.

Za konačni završetak „Prirodnjačkog centra“ koji se očekuje početkom septembra 2014. godine, ostalo je da se realizuje:
• Priprema projekta i postavljanje sistema izložbi u objektu centra koje će na specifičan način predstaviti prirodu Srbije, Balkana i sveta, u vremenskoj i prostornoj dimenziji.
• Izrada projekta i izvodjenje kompletne izložbe unutar objekta prirodnjačkog centra sa eksponatima. U okviru toga objekat će biti opremljen i zbirkom minerala i stena na osnovu elaborate Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
• Opremanje objekta sistemom za kontrolu ulaska posetilaca, izdavanje ulaznih karata i softverom za opsluživanje i povezivanje svih objekata u okviru kompleksa.
• Opremanje uslužnog objekta za posetioce, restoran sa pokretnim mobilijarom i tendom i Opremanje objekata za prodaju karata i suvenira.