piu post thumbnail alt

12. јун, 2012.

Nabavka MS softvera

Radna grupa Ministarstva prosvete i nauke, zadužena za sagledavanje potreba za nabavkom MS softvera, donela je preporuku da se za potrebe naučne zajednice nabavi ‘MS Desktop platform Academic Licence’.

Ova Licenca sastoji se od:

– WinPro SNGL UpgrdSAPk OLP NL Acdmc (upgrade operativnog sistema sa
software assurance-om)

– OfficeProPlus SNGL LicSAPkOLP NL Acdmc (licenca za Office Pro Plus sa
uključenim software assurance-om)

– CoreCAL SNGL LicSAPkOLP NL Acdmc DvcCal (paket licenci za pristup
serverima – Windows Server Standard, Exchange Server Standard, Share Point
Server, Systems Center Config Mgr, Lync Standard CAL i Forefront Endpoint
Protection)

Nabavka ovog softverskog paketa neće opterećivati DMT2 budžete projekata.

Molimo vas da do ponedeljka, 18. juna 2012. godine, kroz Portal istraživača Srbije, iskažete svoje potrebe.