piu post thumbnail alt

15. јул, 2011.

Nabavka potrošnog materijala

U sklopu realizacije naučno-istraživačkih projekata Ministarstva prosvete i nauke, pokrenuta je nabavka potrošnog materijala i sitne opreme. Potrošni materijal će se naručivati kroz objedinjeni sistem za nabavku, što će omogućiti brži, efikasniji i znatno jeftiniji pristup potrošnom materijalu za srpsku naučnu zajednicu. Projekat formiranja sistema za objedinjene nabavke potrošnog materijala je jedan od projekata finansiranih iz kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom, a operativno ga sprovodi Jedinica za upravljanje projektom ’Istraživanje i razvoj’. Informacija o raspodeli sredstava iz DMT II i Uputstvo za unos zahteva dati su u prilogu.

Datoteke za preuzimanje