piu post thumbnail alt

15. нов, 2013.

Nova oprema uskoro na fakultetima i institutima

Dana 15.novembra 2013.godine, u prostorijama “JUP Istraživanje i razvoj”, koja je od početka septembra smeštena na novu lokaciju u okviru Tehnološkog parka Zvezdara, u sklopu realizacije postupka javne nabavke IOP/5-2012/G – potpisani su ugovori. Ovo je bila i prilka da se sa dobavljačima opreme razgovara o postojećim procedurama ugovaranja.

“JUP Istraživanje i razvoj” ovim činom nastavlja realizaciju međunarodnog otvorenog postupka javne nabavke IOP/5-2012/G čiji je predmet nabavka laboratorijske opreme kao podprojekat nabavke nove kapitalne istraživačke opreme. Krajnji korsnici biće naučni instutiti i fakulteti u Republici Srbiji.

Postupak ove javne nabavke sprovodi se u skladu sa pravilima Banke za razvoj Saveta Evrope kroz 189 lotova, a ukupna procenjena vrednost nabavke iznosi 15.619.900,00 EUR (bez PDV). Sredstva za sprovođenje javne nabavke IOP/5-2012/G obezbeđena su Okvirnim ugovorom o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije zaključenim 15.oktobra 2010. godine.

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.