piu post thumbnail alt

13. јан, 2016.

Obaveštenje 

Krajem 2015. godine “JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd je objavio nekoliko tendera u okviru projekta Istraživanje i razvoj.

U okviru potprojekta “Centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materija i sitne opreme za naučno istraživačke aktivnosti” objavljeno je, i trenutno je u toku poziv za podnošenje ponuda za sedam međunarodnih otvorenih postupaka nabavke za potrebe naučno istraživačkih organizacija:

– IOP/13-2015/C/09 – Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala (četvrti tender u nizu)
– IOP/08-2015/G – Nabavka nameštaja
– IOP/07-2015/G – Nabavka električnih uređaja
– IOP/06-2015/G – Nabavka stručne literature
– IOP/12-2015/G – Nabavka računara, računarske opreme, periferije, video i foto opreme
– IOP/10-2015/G – Nabavka tonera
– IOP/11-2015/G – Nabavka softverskih aplikacija

Navedene tendere možete pratiti na našem sajtu, a direktan link je: http://piu.rs/general.php?id=65

U okviru Potprojekta nabavke nove kapitalne opreme za istraživače objavljen je, i trenutno je u toku poziv za podnošenje ponuda za jedan međunarodni otvoreni tender:

– IOP/09-2015/NCE/2 – Nabavka kapitalne opreme 

Navedeni tender možete pratiti na našem sajtu, a direktan link je: http://piu.rs/general.php?id=110

Takođe, u toku su pregovarački postupci nabavki laboratorijskog potrošnog materijala i kapitalne opreme nenabavljenih u prethodno sprovedenim međunarodnim otvorenim postupcima nabavki.