piu post thumbnail alt

11. авг, 2014.

OBAVEŠTENJE

Poštovani,
Uvid u tendersku dokumentaciju za Nabavku kapitalne opreme IOP/6-2013/G/CEB1-EIB/A može se obaviti svakog radnog dana u periodu od 12 do 15 časova u prostorijama „JUP Istraživanje i razvoj’’ d.o.o. Beograd, na adresi Veljka Dugoševića 54, Naučno-tehnološki park Zvezdara, Beograd.