piu post thumbnail alt

18. нов, 2015.

Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da je u okviru potprojekta „Centralizovani sistem za evidentiranje I nabavku potrošnog materijala I sitne opreme za naučno istraživačke aktivnosti“, koji se nalazi u sklopu Projekta “Istraživanje I razvoj u javnom sektoru”, u toku anketiranje krajnjih korisnika sa ciljem ažuriranja njihovih potreba za nabavku nameštaja i električnih uređaja.

Takođe, u pripremi je nekoliko tendera za koje se očekuje skoro raspisivanje.

U okviru Projekta nabavke nove kapitalne opreme u toku je evaluacija prispelih ponuda u okviru nabavke kapitalne opreme za potrebe naučne zajednice IOP/3-2015/NCE/1, a očekuje se i pokretanje nabavke kapitalne opreme IOP/09-2015/NCE/2, kao i nabavke softvera.

Od izuzetne važnosti je da krajnji korisnici, tj. članovi naučne zajednice, redovno prate objave na web sajtu www.piu.rs kao i da prate obaveštenja koja od JUP-a dobijaju putem e-maila, postupaju po njima i odazivaju se na ankete vezane za nabavke, kako bismo blagovremeno sproveli i zajedno povećali uspešnost nabavki za potrebe projekata.