piu post thumbnail alt

11. мај, 2012.

Objavljen međunarodni tender za kompjutersku opremu visokih performansi

Javni poziv za nabavku računara i računarske opreme visokih performansi za potrebe obavljanja naučnoistraživačke delatnosti objavljen je danas.
Ovo je prvi u nizu tendera u okviru projekta nabavke kapitalne opreme. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je petak, 15.jun 2012. godine do 12 časova. 
Javno otvaranje ponuda će se obaviti u petak, 15.jun 2012. godine u 13 časova u prostorijama JUP-a uz učešće ovlašćenih predstavnika ponuđača.

Više informacija mogu se naći ovde.