piu post thumbnail alt

30. јул, 2012.

Objavljena evaluacija tendera za potrošni materijal

Danas su objavljeni Izveštaj o evaluaciji i Lista izabranih ponuđača za Javnu nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija br IOP/4-2012/C/2.

Naručilac će nakon isteka roka za žalbe izabranim ponuđačima uputiti poštom obaveštenje o izboru. Datum prijema obaveštenja predstavljaće datum zaključenja ugovora, odnosno datum početka roka isporuke.

Kompletan izveštaj može se pogledati ovde