piu post thumbnail alt

24. апр, 2013.

Objavljena odluka o izboru ponuda za nabavku kapitalne opreme vrednosti od 30.000 do 100.000 evra

Objavljena je odluka o izboru ponuda za nabavku kapitalne opreme vrednosti od 30.000 do 100.000 evra, nakon završene druge faze evaluacije ponuda. 

U okviru međunarodnog otvorenog tendera za nabavku kapitalne opreme broj IOP/5-2012/G danas je objavljen drugi izveštaj o evaluaciji ponuda koji se odnosi na deo lotova u okviru ove nabavke. Ovaj izveštaj obuhvata one lotove na koje se javilo više ponuđača kao i lotove na koji se javio jedan ponuđač, a koji nisu bili obuhvaćeni prvom odlukom.

U roku od pet radnih dana neuspešni ponuđači mogu pisanim putem da traže objašnjenja na osnovu kojih njihove ponude nisu bile odabrane.

Nabavka IOP/5-2012/G sprovodi se u okviru potprojekta: Nova kapitalna oprema, koji je sastavni deo projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“, u skladu sa međunarodnim finansijskim ugovorom između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope.

Izveštaj možete pronaći ovde.