12. апр, 2011.

Održan predtenderski sastanak

Dana 12.04.2011. godine održan je predtenderski sastanak u Istraživačkoj stanici Petnica. Ponuđači, koji su otkupili tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji postojećih i izgradnji novih objekata u okviru Istraživačke stanice Petnica, sastali su se na predtenderskom sastanku zarad upoznavanja sa stanjem objekata i lokacijom.