16. окт, 2015.

Održan sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava povodom “Programa modernizacije škola”

Danas je u prostorijama JUP-a održan sastanak, a tema istog bila je pripremanje drugog kruga javnih nabavki za izvođenje radova na oko 80 školskih objekata.

Okupljenima se obratio pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ljubiša Antonijević , I predstavnici JUP- a. Na sastanku su definisane dužnosti predstavnika lokalnih samouprava, a sve u cilju što uspešnije realizacije samog projekta.

U okviru Programa modernizacije škola Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd i lokalne samouprave zaključili su Protokole o saradnji tokom septembra i oktobra meseca 2014. Godine.

Program modernizacije škola se finansira delom iz sredstava zajma Evropske investicione banke, a delom učešćem Republike Srbije, odnosno lokalnih samouprava kroz infrastrukturna ulaganja.