piu post thumbnail alt

18. јан, 2017.

Održana devetnaesta sednica Skupštine Društva „JUP Istraživanje i razvoj’’ d.o.o. Beograd

Skupština Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj’’ d.o.o. Beograd, kojom je predsedavao dr Jordan Aleksić, na sednici dana 18.01.2017. godine donela je Odluku o usvajanju Programa rada i Finansijskog poslovanja„JUP Istraživanje i razvoj’’ d.o.o. Beograd za 2017.godinu. Odluka će biti prosleđena na saglasnost Osnivaču – Vladi Republike Srbije.

Navedeni dokumenti odnose se na realizaciju projekta “Istraživanje i razvoj u javnom sektoru’’ za 2017. godinu, realizaciju „Programa modernizacije škola’’, i nacionalnog dela „Zajedničkog regionalnog programa o trajnim rešenjima za izbeglice“.

Članovi Skupštine Društva, koju su na prethodnoj sednici razmatrali i usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta “JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd informisani su da je Vlada Republike Srbije na sednici 30.decembra 2016. godine donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru. 

Poslovno ime Društva, nakon registracije u Agenciji za privredne registre glasiće Društvo s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravlјanje projektima u javnom sektoru“ Beograd. Društvo će ubuduće obavljati svoju delatnost na neodređeno vreme. Pored dosadašnje delatnosti predviđena je i mogućnost pružanje usluga konsaltinga, menadžmenta i stučnog nadzora, kao i svih drugih usluga u vezi sa upravlјanjem projektima u javnom sektoru, koji su Društvu povereni međunarodnim ugovorom, zakonom, aktom osnivača ili ugovorom kojim se uređuje način realizacije svakog projekta, prava i obaveze ugovornih strana u realizaciji, finansiranje projekata, rokovi za realizaciju, način izveštavanja, javne nabavke koje je potrebno sprovesti i način njihove realizacije i drugi potrebni elementi.