12. мај, 2017.

Održana dvadesetdruga sednica Skupštine Društva „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o. Beograd

Na sednici Vlade Republike Srbije koja je održana dana 04. maja 2017. godine za novog vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” Beograd, imenovana je Vesna Vandić.

Na sednici Skupštine Društva „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd koja je održana 11. maja 2017.godine, kojom je predsedavao dr Jordanom Aleksićem, predsednik Skupštine, konstatovano je da je Vlada Republike Srbije usvojila Rešenje o razrešenju dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Društva dr Gorana Kvrgića i ujedno donela Rešenje o imenovanju novog vršioca dužnosti direktora Društva „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd, Vesne Vandić.

Skupština Društva donela je Odluku o zaključenju ugovora o radu sa novoimenovom direktorkom.

Takođe, Skupština Društva donela je I Rešenje o obrazovanju Komisije za primopredaju vršilaca dužnosti direktora Društva, u čijem sastavu su pored zaposlenih u JUP-u i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja, Komesarijata za izbeglice i migracije i Ministarstva finansija – Uprave za javni dug.