27. нов, 2015.

Održana dvanaesta sednica Skupštine Društva „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd dana 26.11.2015. godine

Direktor dr Goran Kvrgić na današnjoj sednici je informisao članove Skupština Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj“ Beograd o poslovanju Društva, merama koje planira da preduzme u narednom periodu u cilju racionalizacije troškova, kao i o daljim ciljevima u radu, shodno merama štednje Vlade Republike Srbije.

U radu sednice kojom je predsedavao dr Jordan Aleksić učestvovali su članovi Skupštine prof. dr Petar Škundrić, mr Ljubiša Antonijević, dr Edita Kastratović, Vladimir Pelević i dva novoizabrana člana prof. dr Mirjana Filipović i Svetlana Stanojević, profesor matematike.