17. мар, 2015.

Održana osma sednica Skupštine Društva“JUP Istraživanje I razvoj” d.o.o Beograd u novom sazivu

Skupština Društva s ograničenom odgovornošću “JUP Istraživanje I razvoj”d.o.o Beograd, kojom je po prvi put predsedavao dr Jordan Aleksić, na Sednici dana 17.03.2015. godine usvojila je Zapisnik sa sedme Skupštine Društva od 09.02.2015.godine.

Članovi Skupštine Društva dr Aleksandar Belić, mr Ljubiša Antonijević,dr Edita Kastratović, dr Jovan Nikčević, dr Radomir Saičić, upoznati su sa Predlogom programa rada I finansijskog poslovanja “JUP Istraživanje I razvoj” d.o.o. Beograd za 2015.godinu, kao I sa realizacijom projekata “Istraživanje I razvoj u javnom sektoru”, “Program modernizacije škola”, I “Regionalni program zbrinjavanja izbeglica” kojim rukovodi JUP.

Skupština Društva jednoglasno je usvojila Predlog odluke kojom je direktoru Društva dr Goranu Kvrgiću, data saglasnost da u realizaciji poverenih projekata Društva, zaključuje ugovore o izvođenju radova, vršenju usluga I nabavci dobara na duži vremenski period, a koji zahtevaju plaćanje u više godina.

Članovi Skupštine Društva upoznati su sa izmenama Plana nabavki za 2015.godinu, a koji je u skladu sa finansijskim poslovanjem Društva za tekuću godinu.