10. феб, 2015.

Održana sedma sednica Skupštine „Jedinice za upravljanje projektom Istraživanje i razvoj’’ d.o.o. Beograd

Skupština Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj’’ Beograd, kojom je predsedavao prof.dr Petar Škundrić, na Sednici dana 09.02.2015. godine upoznata je sa Predlogom Programa rada i finansijskog poslovanja “JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd za 2015. godinu i prosledila ih je na saglasnost Osnivaču – Vladi Republike Srbije.
Navedeni dokumenti odnose se na realizaciju „Projekta Istraživanje i razvoj u javnom sektoru’’ za 2015. godinu, realizaciju „Programa modernizacije škola’’, „Nacionalnog dela Zajedničkog regionalnog programa o trajnim rešenjima za izbegla lica“, kao i privremenog upravljanja Naučno-tehnološkim parkom „Zvezdara“.
Članovi Skupštine Društva upoznati su i sa Rešenjem Vlade Republike Srbije o imenovanju novog direktora Društva, dr Gorana Kvrgića.

Novoimenovani direktor JUP-a, dr Goran Kvrgić, rođen je 21. juna 1973. godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, nakon čega je magistrirao na temu „Budžetski deficit, primarna emisija i monetarna nestabilnost“.
Doktorirao je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, na temu: „Menadžment razvojno usmerene monetarne politike“.
Široj naučnoj i stručnoj javnosti poznat je po svom uspešnom radu u mnogim oblastima privrednog života. Istakao se i kao direktor Odeljenja za monetarnu statistiku i baze podataka u Narodnoj banci Srbije, ali i kao član mnogih radnih grupa za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Bio je u sastavu pregovaračkog tima Narodne banke Srbije sa međunarodnim monetarnim fondom. Obavljao je funkciju direktora Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, gde je redovni profesor. Predavao je više predmeta iz oblasti ekonomije.
Autor je velikog broja knjiga, udžbenika i članaka koje je sam napisao ili bio koautor sa drugim profesorima Univerziteta u Beogradu.
Oženjen je i otac ćerke Milice i sina Milana.