04. дец, 2014.

OTPOČELA IZGRADNJA STANOVA ZA MLADE ISTRAŽIVAČE UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Izrada idejnog rešenja i glavnog projekta višeporodičnog stambenog objekta za mlade istraživače u Kragujevcu su završeni, dobijena je gradjevinska dozvola i započeto je izvođenje pripremnih radova – faza iskopa. 

Izgradnja objekta planirana je na osnovu Lokacijske dozvole koju je izdala Gradska uprava za prostorno planiranje izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje, grada Kragujevca br: XVIII-353-860/12 od 11.12.2012g. na KP 5344/1 KO Kragujevac 3, površine 4626.00m2.
U skladu sa projektnim zadatkom projektovano je ukupno 210 stanova. Objekat će se sastojati od 2 lamele L1 I L2, spratnosti Po1+Po2+P+6. 
Završetak radova predviđa se sredinom avgusta 2015. godine.