piu post thumbnail alt

17. мај, 2011.

Otvaranje ponuda za izgradnju I faze Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu

Postupak javnog otvaranja ponuda, pristiglih na poziv za javnu nabavku: Izvođenje radova na izgradnji zgrade departmana za građevinarstvo Fakulteta tehničkih nauka kao I faze Naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, sproveden je u ponedeljak, 16.maja 2011.godine.
Okvirni rok za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijg ponude je petnaest (15) dana od dana otvaranja ponuda