piu post thumbnail alt

05. мај, 2011.

Otvaranje ponuda za izgradnju Prirodnjačkog centra sa naučnim parkom u Svilajncu 

Postupak javnog otvaranja ponuda, pristiglih na poziv za javnu nabavku: Izgradnja i opremanje objekta Prirodnjačkog centra sa naučnim parkom u Svilajncu, sproveden je u četvrtak, 05.maja 2011.godine.
Okvirni rok za donošenje o izboru najpovoljnijg ponude je petnaest (15) dana od dana otvaranja ponuda.