piu post thumbnail alt

14. феб, 2012.

Počinje zaključivanje ugovora o isporuci potrošnog materijala

Poštovani rukovodioci projekata i članovi naučne zajednice,

po prijemu saglasnosti Evropske investicione banke na Izveštaj o sprovedenom međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija broj IOP/4-2011/C-Tender broj 1, a nakon isteka roka za žalbe, JUP Istraživanje i razvoj, pokrenuo je proceduru zaključivanja ugovora o nabavci sa izabranim ponuđačima.

Izabranim ponuđačima se od danas, 14. februara 2012. godine, šalju obaveštenja o dodeli ugovora. Datum prijema obaveštenja od strane izabranih ponuđača predstavlja datum zaključenja ugovora, odnosno datum početka roka isporuke.

Saglasno odredbama Tenderske dokumentacije, rok isporuke je 42 dana od dana prijema obaveštenja, osim u posebnim slučajevima.