piu post thumbnail alt

19. јан, 2012.

Postavljanje bakarnog pokrivača na objektima u Petnici

Započeto je postavljanje bakarnog pokrivača na krovovima objekata u okviru kompleksa Istraživačke stanice „Petnica“. 
Završeni su radovi na fundiranju restorana, a u naredne dve nedelje se očekuje da svi objekti budu pokriveni. 
Prikupljene su ponude pristigle na Javni poziv za nabavku nameštaja, ugostiteljske opreme, spoljnih eksponata i tekstilnih proizvoda. U toku je stručna ocena ponuda.