piu post thumbnail alt

12. мар, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijama Alfa genetics d.o.o. i Alfatrade Enterprise d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa grupom ponuđača: Alfa genetics d.o.o. i Alfatrade Enterprise d.o.o. zaključio ugovor za lot 752 – Gilson – standard.