piu post thumbnail alt

20. нов, 2013.

Potpisan ugovor sa kompanijom ADOC d.o.o. 

Kompanija ADOC d.o.o. je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovor za lot 165 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 200.709,07EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

Roche xCelligence SP Instrument
Roche xCelligence DP instrument – 4kom

Korisnici navedene opreme biće:
Institut za biološka istraživanja `Siniša Stanković` u Beogradu
Medicinski fakultet u Nišu
`BIOIRC` d.o.o. Kragujevac
Medicinski fakultet u Kragujevacu
Prirodnomatematički fakultet u Kragujevacu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.