piu post thumbnail alt

27. феб, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijom Alfamed d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Alfamed d.o.o. zaključio ugovore za sledeće lotove:

Lot 749 – GE Healthcare – standard
Lot 796 – Nunc – standard
Lot 849 – ThermoScientific 2 – standard