piu post thumbnail alt

04. мар, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijom Belsystems d.o.o.

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Belsystems d.o.o. zaključio ugovore za sledeće lotove:
Lot 830 – Tektronix – standard
Lot 848 – Keithley Instruments – standard