piu post thumbnail alt

15. нов, 2013.

Potpisan ugovor sa kompanijom DONAU LAB d.o.o. 

Kompanija DONAU LAB d.o.o. je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovor za lot 43 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 114.795,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

TLC Scanner 4
Linomat TLC

Korisnici navedene opreme biće:
Farmaceutski fakultet u Beogradu
Tehnološki fakultet u Novom Sadu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.