piu post thumbnail alt

26. феб, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijom DSP CHROMATOGRAPHY d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom DSP CHROMATOGRAPHY d.o.o. zaključio ugovor za lot 705 – Agilent – standard.