piu post thumbnail alt

15. нов, 2013.

Potpisan ugovor sa kompanijom ELECTROFORCE SYSTEMS GROUP GMBH 

Kompanija ELECTROFORCE SYSTEMS GROUP GMBH je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovor za lot 96 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 165.000,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

9120-8 Stent / Graft Tester

Korisnik navedene opreme biće:
Mašinski fakultet u Kragujevacu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.