piu post thumbnail alt

03. мар, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijom Galen Fokus d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Galen Fokus d.o.o. zaključio ugovor za lot 774 – Leica – standard.