piu post thumbnail alt

20. нов, 2013.

Potpisan ugovor sa kompanijom GALEN-FOKUS d.o.o.

Kompanija GALEN-FOKUS d.o.o. je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovor za lot 101 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 69.476,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

Leica ULTRACUT EM UC7 Fully configurable systems

Korisnik navedene opreme biće:
Institut za biološka istraživanja `Siniša Stanković` u Beogradu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.