piu post thumbnail alt

15. нов, 2013.

Potpisan ugovor sa kompanijom HEMOLAB d.o.o.

Kompanija HEMOLAB d.o.o.je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovor za lot 178 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 90.000,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

SPECTRO ARCOS EOP

Korisnik navedene opreme biće:
Tehnološki fakultet u Leskovcu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.