piu post thumbnail alt

03. мар, 2014.

Potpisan ugovor sa kompanijom Kefo d.o.o. za isporuku potrošnog materijala

U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Kefo d.o.o. zaključio ugovore za sledeće lotove:
Lot 713 – Avantor Chemicals Catalog (J. T. Baker) – standard
Lot 728 – Carlo Erba – standard
Lot 762 – IKA – standard
Lot 768 – Kern – standard
Lot 804 – Precisa Gravimetrics AG – standard
Lot 820 – Schott Instruments – standard
Lot 842 – Wenk – standard
Lot 845 – Zorka farma – standard